Daisy 2 Flowerno1

455,000 

Có bao giờ bạn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa? Nếu không phải là một ai đó thì là một điều gì đó, một mỹ cảnh nào đó khiến tim bạn rung động và bạn giữ cái sự bồi hồi này đến mãi về sau? Nếu chưa thì chắc chắn tình yêu chân chính của bạn chính là giỏ hoa “Daisy 2 Flowerno1” này đây!

Daisy 2 Flowerno1

455,000